Projekty unijne

Informujemy, że w okresie 01 września – 31 grudnia 2020 r. „Aniczek” Anna Czekaj realizuje voucher na zakup usługi doradczej finansowany z projektu pn. „Popytowy System Innowacji – rozwój MŚP w regionie świętokrzyskim poprzez profesjonalne usługi doradcze”

Projekt jest realizowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Okres realizacji:
01.09-2020 r. – 31.12.2020 r.

Cel projektu:
Usługa polegająca na opracowaniu koncepcji trwałości firmy na rynku
w aspektach przekształcenia właścicielskiego z uwzględnieniem zmian rynkowych powstałych w wyniku pandemii COVID-19

Dofinansowanie projektu z UE:
49 000,00 ZŁ